KVALITETSSÄKRING
av
TIGNEMÅLA SKOLA
enligt
Nöjd Gästgaranti

Kontrollorgan Kinda Turistförening

Uppdaterat 2003-11-18

Affärsidé

Verksamheten drivs enligt följande kriterier

Specifika kriterier för Tignemåla skola

Handlingsprogrammet ska finnas tillgängligt på hemsidan och möjlighet till att utvärdera verksamheten ska finnas i skolmuseet. En kopia av detta program ska också vara uppsatt i skolmuseet. Kontinuerlig uppdatering ska ske, dock minst en gång om året.