Föreningen Tignemåla Skola

Nästa möte: Årsmöte i Tignemåla skola söndag 28/6 2009, kl. 13.00-14.30

Styrelsen

Ordförande: Anders Falk
Kassör: Kristina Almberg
Ledamöter: Ingmar Falk, Inger Falk och Inger Borgfors


Medlemsavgift

Vuxen - 100 kr, Studerande - 50 kr, Ingen avgift för barn under 18 år.

Ytterligare Information

Förenings Stadgar

Hämtbara Dokument

Årsmötesprotokoll 2009
Brev till styrelsen 2008 (JPG)
Brev till styrelsen 2008 2 (JPG)
Årsmöteprotokoll 2008-06-29 1 (JPG)
Årsmöteprotokoll 2008-06-29 2 (JPG)
Årsmöteprotokoll 2008-06-29 3 (JPG)
Årsmöteprotokoll 2008-06-29 4 (JPG)
Föreningsbrev 3 (DOC)
Föreningsbrev 4 - bilaga till årsmöteskallelse 2009 (DOC)
Inbjudan årsmöte 2009 (DOC)
Protokoll styrelsemöte 090419 (WPS)
Protokoll styrelsemöte dec 2008 (DOC)
Verksamhetsberättelse 2007-2008 (DOC)