Tignemåla skola är ett levande museum. Här får man uppleva den gamla skolmiljön genom att deltaga i en gammaldags skollektion. Man får sitta i bänkarna från 1876, läsa katekesen

Öppettider

Maj - September.
Grupper efter särskild bokning per telefon

Bilder

Tryck för större bilder